ΕΜΕΙΣ, το προσωπικό που κάνει την Κιβωτό ...

  • ΕΜΕΙΣ, το προσωπικό που κάνει την Κιβωτό ...

Carla, General Manager

ΕΜΕΙΣ, το προσωπικό που κάνει την Κιβωτό ...

Simone, the Chef

ΕΜΕΙΣ, το προσωπικό που κάνει την Κιβωτό ...

The staff

ΕΜΕΙΣ, το προσωπικό που κάνει την Κιβωτό ...

Evelise, splendida responsabile ricevimento

ΕΜΕΙΣ, το προσωπικό που κάνει την Κιβωτό ...

Mario & Carla

ΕΜΕΙΣ, το προσωπικό που κάνει την Κιβωτό ...
Felicia & Simone

Magic Donato, the Maitre of La Mela Stregata restaurant

ΕΜΕΙΣ, το προσωπικό που κάνει την Κιβωτό ...

Mascia, Bruni e Disi, le magiche BAR "BAD" GIRLS

ΕΜΕΙΣ, το προσωπικό που κάνει την Κιβωτό ...

Mascia, Eleonora & New Year's Eve staff

ΕΜΕΙΣ, το προσωπικό που κάνει την Κιβωτό ...

Stefano, il nostro MannyTuttofare

ΕΜΕΙΣ, το προσωπικό που κάνει την Κιβωτό ...

Salvatore, il nostro night auditor

ΕΜΕΙΣ, το προσωπικό που κάνει την Κιβωτό ...

Girls from the bar

ΕΜΕΙΣ, το προσωπικό που κάνει την Κιβωτό ...

LE STUPENDE GIRLS NY EVE 2018

ΕΜΕΙΣ, το προσωπικό που κάνει την Κιβωτό ...